iCAREnext

Mét de wijk een nieuwe samenleving bouwen.
Voor iedereen, voor altijd.

IcareNext

iCAREnext

Wij zijn iCAREnext. Een team van stedenbouwkundigen, architecten, zorgverleners, onderzoekers en communicatieprofessionals. Wij vonden elkaar in de behoefte een wezenlijke bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving. Het sociale domein werkt hier hard aan, maar vanuit inclusie denken en handelen is niet altijd vanzelfsprekend. Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die vraagt om een integrale aanpak. Een aanpak gericht op de sociale, ruimtelijke en technische aspecten van onze leefomgeving.

Samen zijn wij op zoek gegaan naar antwoorden, samen ontwikkelden wij de ‘wijk van morgen’. Een buurt of wijk waarin steeds meer ruimte is voor iedereen om de regie over het eigen leven te voeren. Onze aanpak staat garant voor een toekomstbestendige wijk met een duidelijke maatschappelijke impact.

STRATEGIE

Om de veranderingen op het gebied van wonen en zorg gestalte te kunnen geven, hebben we een sociaal ruimtelijke aanpak ontwikkeld. Deze aanpak bestaat uit acht essentiële bouwstenen ingedeeld naar de drie pijlers; sociaal, ruimtelijk en technisch. Deze bouwstenen zijn waar nodig modulair en aanvullend op lokale initiatieven en ontwikkelingen.

Het is belangrijk de koppeling tussen maatschappelijke én ruimtelijke vernieuwing te zien en verbindingen te leggen. Dat is wat wij met deze integrale aanpak doen; we bouwen geen nieuwe wijk, maar we bouwen mét de wijk een nieuwe samenleving. Voor iedereen. Voor altijd.

8 bouwstenen:

ONZE AANPAK

De eerste stap in het opnieuw bij elkaar brengen van de domeinen volkshuisvesting en gezondheidszorg, is in gesprek gaan met bewoners, ondernemers, professionals en vrijwilligers om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in een wijk. Een ruimtelijke transitie heeft immers een goede kans van slagen, als we precies weten wat de (lokale) behoeften zijn en als er draagvlak is onder alle belanghebbenden.

Uiteindelijk willen we vorm geven aan de wijk van de toekomst. We maken ruimtelijke voorstellen voor stedenbouwkundige ingrepen, gebouwtransformaties, (vervangende) nieuwbouw en inrichting van de openbare ruimte. Hoe dat precies gestalte gaat krijgen, is voor iedereen een spannende reis. Voor ons is echter zeker: niet de grootste, niet de slimste, maar de meest adaptieve organisaties zullen de wijk verder helpen.

 

OVER ONS

Wij werken met een team van bevlogen mensen met een gedeelde ambitie: een samenleving die ruimte en kansen biedt aan iedereen. Van jong tot oud, van gezond tot ziek, van onafhankelijk tot hulpbehoevend en van werkend tot niet-werkend.

Als uitgebalanceerd team van zorgverleners, stedenbouwkundigen en architecten zijn wij perfect in staat om ruimtelijke transities vorm te geven. Dat doen wij echter niet alleen. We zoeken de samenwerking op met koplopers binnen gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en investeerders die, samen met ons, deze aanpak in de praktijk willen brengen. Doet u met ons mee?

Het kernteam van iCAREnext bestaat uit de volgende organisaties:

CONTACT

Voor meer informatie of het aanvragen van het magazine iCAREnext… de wijk van morgen, kun je altijd contact met ons opnemen:

Pieter Sprangers         06 28123776       info@icarenext.nl

Ruud van der Kind         088 2711672        info@icarenext.nl