“First life, then spaces, then buildings. 

The other way around never works.”  -  Jan Gehl

iCAREnext

iCAREnext is een samenwerking tussen architecten, stedenbouwkundigen en zorgverleners. Wij vonden elkaar in de behoefte een wezenlijke bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving.
Een samenleving die mensen (weer) in verbinding brengt met elkaar.
Samen werken wij aan een toekomstbestendige leefomgeving.
Voor iedereen! 

Onze aanpak

Wij creëren de randvoorwaarden voor ontmoeting, zowel online als offline, door de koppeling te maken tussen maatschappelijke én ruimtelijke vernieuwing. Dat doen wij aan de hand van concrete bouwstenen. Deze bouwstenen staan niet op zichzelf, maar sluiten aan op aanwezige kennis en informatie, lokale initiatieven en ontwikkelingen. 

Onze visie

Ontmoeting als motor voor wijkvernieuwing, dat is onze visie. Wijken waarin allerlei mensen door elkaar, maar vooral met elkaar wonen, waar zij elkaar op een natuurlijke manier tegenkomen en elkaar leren waarderen. Want deze sociale contacten en de wederkerigheid die daaruit voortvloeit, kunnen voorkomen dat levens (verder) ontwricht raken en er een zware of zwaardere zorgbehoefte ontstaat.

Meer weten?

Download hier onze portfolio-presentatie met daarin meer informatie over onze aanpak en ervaringen. Wij ontmoeten u graag fysiek of digitaal voor een persoonlijke toelichting. 
Neemt u hiervoor contact op met:
Ruud van der Kind via:
088 271 65 55 / 06 22 31 87 68