Diversiteit

Een grote mate aan diversiteit onder buurtbewoners biedt kansen om een inclusieve buurt te realiseren. Daartoe behoort ook een gezonde verhouding van kwetsbare en niet-kwetsbare bewoners. Juist buurten waar iedereen een zo normaal mogelijk leven kan leiden en van betekenis is voor anderen is vitaal en toekomstbestendig.