Locatie-ongebonden ondersteuning

De wijk van morgen bevordert het langer zelfstandig wonen van mensen met een ondersteuningsvraag. De samenstelling van zorg op maat zal steeds meer wijkgericht plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld bij een centraal buurtpunt zijn. Daarnaast worden woningen, verspreid door de buurt, voor mensen met een hulpvraag beschikbaar gesteld om te huren of te kopen.

Wijkbewoners vinden in hun directe omgeving de begeleiding, ondersteuning, verzorging en verpleging die zij nodig hebben. Dat is mooi, met name voor ouderen, omdat zij op deze manier op hun eigen vertrouwde plek kunnen blijven, de regie houden over hun dagelijks leven en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij. En… het veilige gevoel hebben dat er hulp voorhanden is zodra ze die nodig hebben.