Gevarieerd en flexibel woningaanbod

Lang thuis wonen betekent iets voor de woningbouw. Idealiter zijn woningen dermate adaptief en flexibel dat zij gemakkelijk aangepast kunnen worden naar de wensen en behoeften van de bewoners. En belangrijk, deze wijzigingen dienen weer omkeerbaar te zijn. Zo kunnen bewoners ook wanneer zij ouder worden in hun eigen woning en/of wijk blijven wonen of tijdelijk in hun eigen omgeving herstellen na een ziekenhuisbezoek. Wij streven naar ‘onzichtbare’ aanpassingen zodat stigmatisering minder kans krijgt. De wijk van morgen groeit organisch met de maatschappelijke ontwikkelingen mee.