Natuurlijke overgang van privé naar publieke ruimte

Lang thuis wonen kan alleen als de wijk van morgen ook een aantrekkelijke openbare ruimte heeft. Deze is gevarieerd, is groen, nodigt uit om naar buiten te gaan en stimuleert ontmoeting en herstel (healing environment). In onze aanpak is er een natuurlijke overgang van privéterrein naar publiek terrein, auto’s verdwijnen zo veel mogelijk uit het straatbeeld en fiets- en voetpaden worden met elkaar én met openbare parken en pleinen verbonden. Zo ontstaat een fijnmazig netwerk van veilige routes die de woonkwaliteit vergroot. Dergelijke aanpassingen zijn uiteraard eenvoudiger toe te passen in nieuw te ontwikkelen wijken, maar ook in bestaande wijken zijn er tal van mogelijkheden.